O nás

Jsme občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra ČR (viz naše Stanovy),  jehož dlouhodobým cílem je především ochrana spotřebitele, zejména však snaha:

  • angažovat se ve prospěch českých spotřebitelů
  • podporovat poctivé obchodní praktiky
  • postihovat nekalé obchodní praktiky
  • šířit pivní osvětu

Za oblast naší činnosti jsme si zvolili český pivní trh, kde z našeho pohledu je problémů více než dost.

Komunikujeme jak s orgány státní kontroly a dozoru, tak i s odborníky z oboru či příslušnými profesními sdruženími . Je-li možné řešit námi zjištěné problémy nekonfliktně, jsme k tomu vždy připraveni. V opačném případě neváháme domáhat se nápravy i soudní cestou.

Komentáře:

Komentáře nejsou povoleny.